Chcete více informací? Zaregistrujte se nebo se přihlaste.

DEN SVATÉHO VALENTÝNA – co o něm víme

DEN SVATÉHO VALENTÝNA – co o něm víme

Teorií o původu Dne svatého Valentýna je několik a všechny předpokládají události ve 3. století našeho letopočtu. Je pravděpodobné, že svatý Valentýn byl kněz, zřejmě biskup, který měl tu smůlu, že žil v období sice ústupu pohanství v Římské říši, ale nikoli ještě pevného křesťanství. Zaplatil za to cenou nejvyšší – životem.

Svatý Valentýn se obětoval pro lásku – zkratka, která se líbí

Hledíme-li na lebku křesťanského mučedníka svatého Valentýna v bazilice Santa Maria in Cosmedin v Římě, hledáme odpovědi, co se 14. 2. roku 269 skutečně stalo. Protože záznamy z doby vlády císaře Claudia Gothica byly zničeny, vzniká prostor pro spekulace, od kterých je jen krůček k legendám. Jako pravděpodobné se jeví, že biskup Valentýn byl krutým způsobem mučen a zavražděn snad přímo v prostorách římských katakomb. Je možné, že překročil konkrétní edikt o zákazu oddávání mladých mužů, které císař potřeboval do armády. V katakombách musely jeho ostatky zůstat relativně dlouho, než byly přeneseny do baziliky na tehdejším jižním okraji Říma, která byla vysvěcena až v 6. století. Základem legendy je tedy příběh o muži, který se obětoval pro lásku, a to jak v smyslu duchovním, tak světském.

Anglický středověký básník stál u zrodu svátku zamilovaných

Básník a první anglický knihtiskař Geoffrey Chaucer propojil v pozdním středověku již svatořečeného Valentýna s oslavou lásky. V básni s názvem Parliament of Fowls, která zřejmě vznikla v poslední čtvrtině čtrnáctého století, odkazuje v ději, že den světce Valentýna je dnem zamilovaných. Není ale vyloučeno, že Chaucer čerpal z nějaké starší předlohy. Báseň si lidé začali posílat mezi sebou, a tak se již v době vzniku stala v gramotných vrstvách poměrně známou a oblíbenou.

Vyjádření lásky formou zamilovaných psaní bylo původním obsahem Dne svatého Valentýna

Psaníčko či přáníčko se zamilovaným nebo láskyplným obsahem bylo po dlouhou dobu hlavní formou Dne svatého Valentýna. S průmyslovým rozvojem tisku a rozmachem poštovních služeb se valentýnská přání stávala dostupnější stále širšímu okruhu zamilovaných a milujících. Postupně se přidaly dárky, jako jsou sladkosti, a z květin zejména růže. Kolébkou sice byla Anglie, ale největšího rozšíření doznal svátek v USA, odkud přeskočil do Kanady, Mexika a dalších zemí. Často je spojován i s jinými radostnými událostmi, jako je například na Filipínách svatební obřad.

Kosmetika v moderní době může vyjádřit lásku a úctu jako kdysi báseň

Ať chceme či nikoli, v dnešní době často vítězí hmotné dárky nad básněmi. Přesto má kosmetika v komerčním světě 21. století zvláštní postavení. Dotýká se nejen kůže, ale také duše člověka. A proto má blízko k původními významu Dne svatého Valentýna – sdělit co nejmilejší formou našemu blízkému, že jej máme rádi a toužíme být s ním.

Valentýnské kosmetické sady SynCare PRO NI a PRO NĚJ

Valentýnské sady SynCare jsou připraveny ve dvou variantách – pro ženy a pro muže. Nemají oslnit množstvím kosmetiky, ale být milým a současně praktickým hezkým dárkem pro naše nejbližší.

IG_820x320-kopie

Zpět na přehled článků