Chcete více informací? Zaregistrujte se nebo se přihlaste.

Atestace kosmetiky

Kosmetická legislativa

Všechny kosmetické přípravky podléhají na území Evropské Unie stejným zákonům.
Základním právním předpisem je Nařízení 1223/2009/ES. Nařízení je přímo platné ve všech členských zemích EU, tj. nepodléhají dalšímu schválení národními parlamenty. V České republice dále Zákon 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví, který musí být v oblasti regulace kosmetických přípravků plně v souladu s uvedeným nařízením.

Seznam povolených konzervačních látek v kosmetice

Přehled povolených konzervačních látek v kosmetických přípravcích včetně jejich nejvyšších přípustných koncentracích a doprovodných informací naleznete v příloze č. V Nařízení 1223/2009/ES.

O konzervačních látkách se můžete více dočíst v této brožuře

Kdo kontroluje kosmetické přípravky

Kosmetika náleží do předmětů běžného užívání (PBÚ). Kosmetické přípravky kontrolují orgány ochrany veřejného zdraví – hygienické stanice.

V salonu, lékárně nebo ambulanci jsou kontrolovány jak při používání, tak při prodeji tyto údaje na kosmetickém přípravku:

 • etiketa kosmetického přípravku (jazyk, návod k použití, objem nebo hmotnost, složení v INCI, datum spotřeby, informace konečným zákazníkům, uvedení výrobce nebo distributora)
 • dodržení skladovacích podmínek a doporučené spotřeby

U výrobce nebo dovozce kosmetiky jsou kontrolovány zejména:

 • splnění hygienických podmínek výroby ve smyslu Nařízení 1223/2009/ES, a to zejména:
 • zpráva o bezpečnosti kosmetického přípravku
 • etiketa a další informace pro spotřebitele
 • zavedení a dodržování správné výrobní praxe při výrobě
 • mikrobiálních a fyzikálně chemická jakost,
 • notifikace kosmetického přípravky registračním portálu, tzv. CPNP

Co si zkontrolovat, než si koupíte kosmetický přípravek

 • návod k použití v českém jazyce (Pokud použití zjevně nevyplývá z názvu přípravku a je běžně známé – např. rtěnky nebo oční stíny.)
 • je uvedeno složení začínající "Ingredients (INCI)”
 • je uveden objem nebo hmotnost
 • je uvedena plná adresa odpovědné osoby – zpravidla výrobce nebo dovozce
 • je označena doba spotřeby přímo na výrobku, která je uvozena slovní m spojením „spotřebujte nejlépe do” nebo je uveden symbol otevřeného kelímku s časovým údajem

Podrobnější informace najdete v této brožuře.

Dokumentace o výrobcích SynCare

Dokumentace je uložena na adrese Syncare Plus s.r.o., Trnkova 117 g, 628 00 Brno a je přístupná orgánům hygienické služby.

Dokumentace ke všem kosmetickým přípravkům, mimo receptury, může nahlédnout každá spolupracující kosmetička, lékař nebo lékárna na vyžádání v sídle firmy. Není dovoleno pořizovat elektronické ani jiné kopie nebo opisy. Tato bezplatná služba je nadstandardní a není vyžadována zákonem.