Chcete více informací? Zaregistrujte se nebo se přihlaste.

Oxygenoterapie

Použití kyslíku v lékařství je široké a spektrum jeho využití sahá od řízeného dýchání při operacích k přetlakovým kyslíkovým komorám, které slouží pro léčbu například otrav oxidem uhelnatým, při vzduchvým emboliích, ale také při postižení cévního systému. V kosmetice je využití teprve v počátcích. Důležitou podmínkou je vytvoření dostatečného tlaku aplikovaného kyslíku, který nahrazuje uzavřené hyperbarické komory používané v lékařství. Mezi nejmodernější zařízení na evropském trhu patří Pure Oxygen Jet SynCare

Všechny výrobky v této skupině