Chcete více informací? Zaregistrujte se nebo se přihlaste.

Registrace nového uživatele

Registrační formulář pro zákazníky

Jste kosmetička, lékárna nebo lékař a chcete se u nás registrovat?

Přejděte na tento formulář.

Takto zvýrazněné položky jsou povinné!

1 Základní údaje

2 Doplňující údaje

Jaké heslo je bezpečné? Čím delší, tím lepší, osm znaků by mělo být minimum. Kombinujte velká písmena, malá písmena, číslice. Nepoužívejte snadno uhádnutelná hesla, jako datum narození nebo jméno svoje či vašich blízkých.
Kontrola proti spamu

Stisknutím tlačítka "ODESLAT REGISTRACI" uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti Syncare Plus, s.r.o., Vranovská 349/70, 61400 Brno :
a) v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefon
b) za účelem marketingových a obchodních aktivit správce; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb;
c) po dobu nezbytně nutnou
d) Jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči společnosti Syncare Plus, s.r.o. učiněno písemně.
e) seznámil jsem se s obsahem stránky Ochrana osobních údajů a souhlasím s ním