Chcete více informací? Zaregistrujte se nebo se přihlaste.

Registrace nového uživatele

Registrační formulář pro profesionály

Nejste kosmetička, lékárna nebo lékař a chcete se u nás registrovat?

Přejděte na tento formulář.

Takto zvýrazněné položky jsou povinné!

1 Základní údaje

V případě zadání tohoto údaje od nás v den svých narozenin obdržíte dárek

2 Doplňující údaje

Jaké heslo je bezpečné? Čím delší, tím lepší, osm znaků by mělo být minimum. Kombinujte velká písmena, malá písmena, číslice. Nepoužívejte snadno uhádnutelná hesla, jako datum narození nebo jméno svoje či vašich blízkých.

Chcete pracovat s dermokosmetikou SynCare?
3 Vzorky zdarma

Jako nový zákazník si můžete vybrat až deset vzorků kosmetiky SynCare, které vám zašleme zcela zdarma! Na vzorky zdrama bez toho, aby byly objednány další výrobky, mají nárok kosmetičky, lékaři a lékárny, které NEJSOU dosud registrováni u společnosti Syncare Plus, s.r.o. Zasílání vzorků zdarma pro již regisrované se řídí pravidly, které najdete na www.syncare.cz/obchod/vzorky. Pozor - platná pravidla se objeví až po zadání vašeho přístupového jména a hesla.

Souhlasím s podmínkami uvedenými níže.
„Uživatel uděluje dobrovolný souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti Syncare Plus, s.r.o., Vranovská 349/70, 61400 Brno, a to v rozsahu všech údajů uvedených v dokumentu vkládaném při registraci na internetovém serveru www.syncare.cz pro prokázání jeho statutu jako profesionálního uživatele, tedy zejména všech údajů o jeho dosaženém vzdělání nebo o jeho zaměstnání uvedených v diplomu, výučním listu, v dokladu o rekvalifikaci nebo v jiném vkládaném dokumentu. Zpracování těchto údajů je prováděno za účelem administrativní správy účtů profesionálních uživatelů a dále za účelem ověření splnění podmínek registrace profesionálního uživatele. Zpracování těchto údajů bude prováděno pouze po dobu nezbytně nutnou, kdy uživatel má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat formou písemného oznámení společnosti Syncare Plus, s.r.o., případně žádat, aby byly veškeré údaje o jeho osobě vymazány.“ - Čestné prohlášení a podmínky registrace profesionálního uživatele serveru www.syncare.cz
Kontrola proti spamu

Stisknutím tlačítka "ODESLAT REGISTRACI" uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti Syncare Plus, s.r.o., Vranovská 349/70, 61400 Brno :
a) v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefon
b) za účelem marketingových a obchodních aktivit správce; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb;
c) po dobu nezbytně nutnou
d) Jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči společnosti Syncare Plus, s.r.o. učiněno písemně.
e) seznámil jsem se s obsahem stránky Ochrana osobních údajů a souhlasím s ním