Chcete více informací? Zaregistrujte se nebo se přihlaste.

Citlivá pokožka při atopické dermatitidě v kosmetické praxi

Občas se tvrdí, že osoby s atopickým ekzémem, právě tak jako lidé postižení psoriázou by neměli navštěvovat kosmetické salony, jelikož péče o jejich kůži patří výhradně do rukou dermatologů. Z toho by vyplývalo, že i pacienti s parodontózou si měli čistit zuby jen po dohledem a na doporučení zubního lékaře nebo dentální hygienistky. Obojí je nesmysl a kosmetická péče má význam i u nemocné kůže.

Co je atopická dermatiida

Atopická dermatitida neboli atopický ekzém představuje vrozenou atopicka-dermatitidazvýšenou vnímavost organizmu vůči látkám z vnějšího prostředí. To může vést k neadekvátní - nad- měrné - imunitní odpovědi, která patří do skupiny alergic- kých reakcí. Výsledkem je postižení určité struktury - kůže, sliznice dutiny nosní, dýchací cesty ... U atopické dermati- tidy je zasažena především kůže, ale projevy v mnoha případech v průběhu života „migrují“ a kombinují se.

 

Projevy akutní fáze atopické dermatidy

Atopická dermatiida představuje zánět kůže. Jelikož se opakuje a přetrvává, dochází postupně k poškození jed- notlivých kožních struktur. Akutní zánět přechází do chro- nického. Jednotlivé formy atopickéhé dermatitidy jsou charakteristické pro různý věk postiženého. Vzplanutí atopické dermatitidy je provázeno zarudnutím kůže, je přítomné svědění, otok. Zejména svědění bývá dominující a nutí nemocného k škrábání postiženého místa, často až do krve. Typické je oboustranné postižení obličeji i krku, případně šíje a ramen. Na horních končetinách nacházíme dermatitidu v loketních jamkách a na dlaňové straně zápěsti, na hřbetech rukou či mezi prsty.

Projevy chronické fáze atopické dermatidy

Atopická dermatitida je onemocnění léčitelné, ale nevyléčitelné, jelikož příčina je genetická a zatím ji neumíme cíleně ovlivnit. Opakované záněty kůže při atopii vedou k postižení kůže jako celku, a to dokonce na místech, kde žádné projevy atopického ekzému neby- ly zaznamenány. Jelikož je narušena bariérová funkce kůže, ztrácí zejména pokožka schopnost vázat vodu. Kůže je na pohled suchá a zhrubělá, časté jsou hnědavé pigmentace. Typicky v chladném období roku bývají pří- tomné popraskané a olupující se bříška prstů rukou i nohou, kůže je suchá i kolem rtů, za ušima nebo v ovlasené části hlavy.

Kdy kosmetička může ošetřovat osobu s atopickou dermatitodou

Platí zásada, že kosmetička může ošetřovat pouze zdravou kůži. Pak by ovšem musela odkazovat všechny zákazníky s atopickou dermatidou pouze do rukou odborného lékaře. Jedná se o mylnou interpretaci. Pro kosmetické ošetření platí konsenzus, že nesmí být prováděno na pokožce s projevy onemocnění. Kosmetička nesmí ošetřovat kůži s projevy akutní nebo subakutní fáze atopické dermatitidy. Přijde-li zákanice, která trpí tímto onemocnění, avšak projevy onemocnění nejsou na zamýšlených místech ošetření patrné, současně neaplikuje na místo ošetření žádné léky a ve stavu „uklid- nění“ se nachází nejméně 1/2 roku, pak lze kosmetické ošetření provést. V takovém případě platí několik zásad.

Atopická kůže a roční období

I když to neplatí za všech okolností, lze tvrdit, že atopická dermatitida se zpravidla zhoršuje s chladem a se sníže- nou vlkhostí. Taková situace nastává například při mrazu v zimním období. Zhorší se nejen projevy v místech postižení, ale podrážděná bývá celá pokožka. Pro tyto účely SynCare nabízí SEBUCEL zklidňující tělové mléko (167), které účinně chrání a hydratuje suchou kůži se sklonem k atopii. Na podobný problém cílí například přípravek Excipial U Lipolotio. Naopak letní období bývá nejméně problematické.

 

Atopická kůže je v klidové fázi vždy citlivá a zpravidla suchá

I když se nám pokožka jeví jako zdravá, vždy musíme u atopiků mít na paměti, že budeme ošetřovat osobu, která trpí kožním onemocněním. I zde platí strikritní zása- da –NEEXPERIMENTOVAT –, méně je v tomto případě více. Atopická kůže bývá zpravidla narušena, a proto do ní snadněji pronikají účinné i pomocné látky z kos- metiky. To je nevýhodné především u složek parfémů a silic, které se v běžné kosmetice často vyskytují. Zatímco u „zdravé“ kůže mohou vyvolat mírné podráždění, atopik často reaguje dramaticky, v krajím případě i alergickou reakcí. Zásady ošetření:

  1. vyloučit parfemovanou kosmetiku;
  2. vyloučit přípravky s etanolem;
  3. volit mastnější přípravky;
  4. vyloučit přípravky, do kterých se můžeme v balení dostat prsty - riziko mikrobiální kontamince;
  5. nepoužívat při ošetření masáž ani přístroje. Přípravky se jen lehce vetřou do kůže a séra šetrně vklepají.

 

Zpět na přehled článků