Chcete více informací? Zaregistrujte se nebo se přihlaste.

Co je radiofrekvence?

Co je radiofrekvence?

Radiofrekvence je zkrácený název pro působení střídavého elektrického proudou na různé tkáně těla. Proud se šíří ve vlnách o vysokých frekvencích v řádech megahertz. Rozkmitává okolní molekuly za vzniku tepla. Jeho účinků se využívá v lékařství i v kosmetice.

Radiofrekvence se používá i v chirurgii - tak zvaná radiofrekvenční ablace -, která slouží v léčbě křečových žil, v kardiologii, ale také v onkologii.

Kosmetická radiofrekvence se stává stále běžnější součástí profesionálního salonního kosmetického ošetření. Přístroje jsou zpravidla bi nebo tri polární. To umožňuje zmenšení hlavice a lepší cílení ošetření například na oblast okolo rtů, očí nebo na čelo. Lékařské RF bývají větší.

 lekarstvi-syncare

 

Monopolární radiofrekvence

Větší hloubka průniku – elektrody jsou od sebe významně vzdáleny. Využití nachází u větších přístrojů v dermatologii a flebologii. Používají se ablativní i neablativní. Indikacemi jsou především cévní abnormality, hloubkový resurfacing, léčba křečových žil (endovenózní ablace) a redukce podkožního tuku.

 radiofrekvence-syncare

 

Bipolární a tripolární radiofrekvence

Průnik je především na úrovni pokožky a částečně škáry – elektrody jsou blízko sebe v rámci jedné hlavice. Je vhodná pro profesionální salonní péči. Působí především naobnovu kolagenních vláken – pevnost a pružnost kůže – a má omlazující účinek. Díky velikosti hlavic je možné použití i kolem očí, úst a nosu.

 

Kdy se radiofrekvence nesmí používat

V případě implantovaného pacemakeru, kovových implantátů v místě ošetření a jeho okolí, v těhotenství, u nádorových onemocnění, u čerstvých výplních, srdečně – cévních chorob, u poruch srážlivosti krve, u těžších stavů cukrovky a při depresích.


Radiofrekvenční neinvazivní resurfacing obličeje

Toto téma se objevilo na přelomu tisíciletí nejdříve v USA, ale během několika let se stalo doslova hitem speciálního kosmetického ošetření.

 

Co zapříčinilo, že radiofrekvence se konečně rozšířila i do salonů krásy?

Zásadní význam měla miniaturizace a úprava výkonu pro kosmetické účely. Velké radiofrekvenční přístroje - většinou monopolární -, které se používají v estetické medicíně především pro řízenou lipolýzu podkožní tkáně, vyžadují nejen obsluhu zdravotnickým personálem, ale také řadu opatření pro případ nežádoucích účinků - především možného vzniku tukové embolie.

 

radiofrekvence-salon-syncare

 

Kosmetické radiofrekveční přístroje jsou menší a zpravidla jsou vybaveny bi a tripolárními elektrodami. Jejich velikost je uzpůsobena pro menší plochy obličeje, případě i jiných částí těla. Obecně mají menší výkon, což je v případě kosmetického ošetření dobře. Tkáň se prohřívá spíše u povrchu kůže - energie se soustředí především v pokožce a částečně ve škáře, a to má pozitivní vliv na kolagenní vlákna. Opakováním procedury dosahujeme tak zvaného kontrolovaného radiofrekvenčního neinvazivního resurfacingu obličeje. Pleť se zjemňuje a vypíná, redukují se hlubší vrásky a jemné mizí. Účinek je závislý na charakteru pleti, typu přístroje a také na zvolené technice.

 

 

Představení přístroje pro profesionální kosmetickou radiofrekvenci

 

Zpět na přehled článků