Chcete více informací? Zaregistrujte se nebo se přihlaste.

Kdy bychom měli ruce dezinfikovat a kdy je stačí jen umýt

Kdy bychom měli ruce dezinfikovat a kdy je stačí jen umýt

Kdy bychom měli ruce dezinfikovat a kdy je stačí jen umýt

Slovo dezinfekce se stalo v poslední době jedním z nejfrekventovanějších. Přitom v řadě případů stačí řádná hygiena rukou tekutým mýdlem.

Tekutá mýdla jsou založena na principu působení detergentů. Ty solubilizují („rozpouští“) tukové látky, včetně tukového obalu koronaviru. Mají tedy nejen mycí, ale také částečně dezinfekční účinek.

 • DEZINFEKCE RUKOU BEZ JEJICH PŘEDCHOZÍHO UMYTÍ MÝDLEM VÝZNAMNĚ SNIŽUJE ÚČINEK DEZINFEKCE.
 • DEZINFEKCE VYSUŠUJÍ POKOŽKU, A PROTO JE VELMI ŽÁDOUCÍ PRAVIDELNĚ OETŘOVAT POKOŽKU VHODNÝMI KRÉMY.
 • POKUD JE NÁM NAŘÍZENA KARANTÉNA ČI JSME V TZV. DOBROVOLNÉ KARANTÉNĚ, PLATÍ PŘI KAŽDÉM NEZBYTNÉM KONTAKTU (NAPŘ. PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY) NUTNOST POUŽÍT DEZINFEKCI DLE POSTUPŮ STANOVENÝCH PRO TYTO PŘÍPADY.
 • MOBILNÍ TELEFONY ANI JINÉ ELEKTRONICKÉ PROSTŘEDKY SI NEJPŮČUJEME MEZI SEBOU A PEČLIVĚ JE DENNĚ ČISTÍME – viz video.
 • POKUD TO NENÍ NEZBYTNĚ NUTNÉ, NESDÍLÍME V PRACOVNÍM PROCESU AUTOMOBILY.

Za jakých podmínek dezinfikovat ruce a případně plochy

 • V práci, jestliže se dotýkáme ploch a předmětů, které jsou přístupné dotykům druhých, nebo jsme v kontaktu s pokožkou druhých osob. Pokud bychom i měli ruce kontaminované částicemi viru, nedotkneme-li se obličeje, je riziko přenosu touto cestou prakticky nulové. V praxi má dezinfekce rukou význam například po jednání, po použití společné toalety, před jídlem, po použití společných pomůcek a prostředků (vozidlo, paletovací vozík …). Obecně platí doporučení, že součástí denního úklidu na konci práce by měla být dezinfekce pracovních ploch.
 • Po nákupu. V místech prodeje se zdržujeme jen po nezbytnou dobu. V současné době je naprostá většina potravin balena. Aktuálně je nařízeno povinné zakrývání úst a nosu na veřejnosti. Součástí platných doporučeních WHO (SZO, Světová zdravotnická organizace) je rovněž dodržení bezpečné vzdálenost 1 m, kdy by ani bez roušky nemělo dojít k přenosu koronaviru při krátkém kontaktu. Pokud dodržíme bezpečný odstup a současně navíc máme kryta ústa a nos, je riziko přenosu vzdušnou cestou ve větraných prostorách a při našem krátkodobém pobytu minimální. Existuje určité riziko, že jisté množství virových částic přežije na obalu, a to až 72 hodin. Jejich koncentrace však v průběhu této doby významně klesá. Po návštěvě obchodu bychom si měli ruce pečlivě umýt, následně dezinfikovat a ošetřit krémem na ruce.
 • Po pobytu v přírodě. Je dovolen individuální pobyt v přírodě a v parcích. Jestliže jdeme na procházku sami, máme ochranu nosu a úst, a pokud někoho potkáme, dodržíme bezpečnou vzdálenost, je riziko přenosu infekce tímto způsobem prakticky vyloučeno. V tomto případě není nezbytně nutné dezinfikovat ruce.
 • Po návštěvě zdravotnického zařízení nebo jiné služby. V těchto případech je doporučeno ruce umýt a následně dezinfikovat.

Nejdříve dvě minuty po použití dezinfekce je vhodné ošetřit pokožku vhodným výživným krémem s hydratačními složkami.

Za jakých podmínek si umývat ruce, avšak bez nezbytnosti následné dezinfekce

 • V práci: Pokud se jedná o malý pracovní kolektiv bez významné výměny osob, platí, že ruce si pečlivě umýváme v průběhu dne, a to v obdobných případech, u kterých je vhodná za jiných okolností dezinfekce.
 • Doma: Pokud nepobýváme v karanténě, dodržujeme v domácnosti zásady obecné hygieny, tj. myjeme si ruce pravidelně v průběhu dne. Jestliže sdílíme např. osobní automobil v rámci rodiny a současně vzájemně víme o svých kontaktech, není nutná ani dezinfekce rukou po jeho používání a postačí pečlivé umytí rukou mýdlem.
 • V přírodě. Dodržujeme-li zásady omezeného kontaktu, není dezinfekce nutná a plně postačí pečlivé umytí rukou mýdlem.

 

Zpět na přehled článků