Chcete více informací? Zaregistrujte se nebo se přihlaste.

Komu škodí opalování

Komu škodí opalování

Ještě v polovině 60.tých let minulého století se běžně mluvilo o opalování jako o důležitém faktoru pro tvorbu vitaminu D a na rizika spojená se sluněním upozorňovalo jen několik dermatologů a onkologů. Naopak v 90.tých letech se opalování často zatracovalo. Jaký je současný pohled na rizika UV záření?

 

Slunce jako podmínka života

Bez Slunce by život na Zemi neexistoval. Poloha této hvězdy v optimální vzdálenosti od Země je klíčovou podmínkou. Naše planeta Slunce potřebuje, avšak je otázkou, zda pro náš život je nezbytná přímá expozice slunečnímu záření. Pokusy, které byly prováděny v 70.tých letech v USA a v Japonsku, neprokázaly rozdíly v tvorbě vitaminu D mezi osobami, které se cíleně opalují, a těmi, kteří slunce nevyhledávají.

 

Slunce přece jen potřebujeme

Uvedené poznatky vedly někdy k nesprávné domněnce, že i krátký pobyt na slunci je zbytný. Dnes platí jednoznačný závěr, že sluneční záření je nezbytné pro zdravý život, ale jedná se především o jeho rozptýlenou formu a nikoli přímou, dlouhodobou expozici.

Již Wilkinson (1978) upozornil na tak zvané „skleníkové děti“, čímž označil věkovou kategorii dětí mezi 3. až 10. rokem, jejichž rodiče preferovali pobyt v domácím prostředí, zcela bez dlouhodobějšího pobytu na slunci. Většina rodičů byla přesvědčena o škodlivosti slunečního záření. Tyto děti měly zvýšený výskyt respiračních onemocnění a v porovnání s kontrolní skupinou nižší hladiny vitaminu D. I když u dětí mohly hrát roli v nemocnosti i jiné faktory, je jisté, že určitá dávka i přímého slunečního záření pozitivně ovlivňuje vývoj dítěte.

 

Mohou se opalovat kojenci a batolota?

Dětská kůže je obdobná kůži dospělých, avšak rohová vrstva je tenčí. Proto UV záření zkrze ni proniká snadněji. Reakce melanocytů, které tvoří pigment, je u dětí rychlejší. To však neznamená, že malé dítě je lépe přirozeně chráněno, než dospělí. I když pokožka dětí zdánlivě rychleji hnědne, úroveň fotoprotekce je stejná nebo dokonce nižší. U dětí snadněji nastává také poškození z přímého přehřátí organizmu –úžeh – nebo z nepřímého – úpal. Dětští lékaři a dermatologové upozorňují, že kojenci nemají vůbec pobývat na přímém slunci a batolata jen velmi krátce, s pokrývkou hlavy a UV ochranou nejméně SPF 30. Takto malé dítě by se zcela mělo přímému slunci vyhnout v létě mezi 10. až 15. hodinou.

 

Opalování v těhotenství

Australská studie z roku 2004 neprokázala negativní vliv opalování na vývoj plodu ani na případné komplikace při porodu. Přesto se ženám ve 3. trimestru nedoporučuje opalování. Je vhodné používat vysoké SPF nejméně 30.

 

Opalování seniorů

S věkem vzrůstá riziko vzniku zhoubných nádorů. Proto je pro seniory nezbytná vhodná ochrana před UV zářením. Nejvíce náchylná k vzniku zhoubného bujení kůže jsou místa na obličeji, kůži uší a krku. Proto je chráníme stupněm SPF 50+.

 

V Česku slunce neškodí?

Intenzita slunečního záření klesá se zvětšující se vzdáleností od rovníku a s klesající nadmořskou výškou. Dvouhodinová dávka UV záření u „českého“ rybníku odpovídá jedné hodině v jižní Itálii. Avšak i u nás platí, že u fototypů I a II začínáme s ochranu nejméně SPF 30.

 

Co si zapamatovat

Slunce může být výborný sluha, ale zlý pán pro naše zdraví. SPF ochrana před UV zářením je důležitá tím spíše, že jeho nejnebezpečnější účinky nebolí.

Zpět na přehled článků