Chcete více informací? Zaregistrujte se nebo se přihlaste.

Nový koronavirus – co o něm víme a jak se chránit.

Nový koronavirus – co o něm víme a jak se chránit.

POZNEJME KORONAVIRY, protože neznalost je zdrojem strachu a chyb.

Každý člověk by měl dodržovat běžné hygienické zásady standardní evropské úrovně. To samo o sobě znamená podstatné snížení rizika přenosu jakýchkoli infekčních onemocnění. To, co nejvíce pomáhá, jsou pravdivé informace, nikoli poplašné zprávy.

Základní údaje o onemocnění způsobeném novým „čínským“ koronavirem

 • Průběh je podobný průběhu chřipky (schvácenost, horečka, bolesti svalů a kloubů, rýma, kašel). Přibližně do 10 až 14 dnů dochází u zdravých osob k uzdravení.
 • Nelze vyloučit, i když nyní jsou průběhy podobné chřipce, že projevy onemocnění se v čase budou odlišovat. Při závažných stavech může infekce probíhat pod obrazem zápalu plic.
 • Léčba je symptomatická (léky na snižování teploty, proti bolesti, kašli a sekreci z nosu)
 • Závažnější průběh může nastat u malých dětí, seniorů a osob s některými těžkými chronickými onemocněními.
 • Úmrtnost na onemocnění je malá (k 1. 2. 2,2 %), a dosud vždy byla spojena s pacienty závažně chronicky nemocnými.
 • Virus se šíří kapénkami při blízkém kontaktu (vznikají při mluvení, kašlání a kýchání infikované osoby). Nakazit se lze také z kontaminovaných předmětů
 • Inkubační doba je 2 až 14 dnů a dosud není zcela jasné, zda může být nemoc šířena i v této době, avšak je to pravděpodobné.
 • „Čínský“ koronavirus je o něco více infekční, než je tomu u virů běžných lidských chřipek (1 až 2,5 ku 1,3 nakažených osob z jedné infekční osoby).
 • Virus přežívá na kontaminovaných površích bez odpovídající dezinfekce několik hodin, výjimečně dnů v závislosti na podmínkách.

  

Zásady prevence jsou shodné s prevencí všech respiračních infekcí

 • Vyhnout se úzkému kontaktu s lidmi s akutním respiračním onemocněním.
 • Často si mýt ruce (např. SENSITIVE hydratační tělový šampon, 173 ), zejména při přímém kontaktu s nemocnými nebo s jejich prostředím.
 • Dodržovat zásady bezpečné manipulace a kontaktu s hospodářskými nebo divokými zvířaty.
 • Lidé s akutním respiračním onemocněním by měli dodržovat „etiketu kašle“ – při kašli dodržovat dostatečnou vzdálenost (1,5 až 2 metry) od jiných osob, zakrývat si ústa a nos kapesníkem (kašlat a kýchat případně do rukávu), mýt si ruce (např. SENSITIVE hydratační tělový šampon, 173).
 • Při činnostech epidemiologicky závažných (kosmetika, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, solária, tetovací salony aj.) a ve zdravotnických zařízeních dodržovat standardní pravidla prevence a kontroly infekčních onemocnění – viz dále. 

 

Stáhnout komplexní informace o koronaviru v PDF

 

Doporučení při cestách do rizikových oblast

 • Dodržovat zásady správné osobní hygieny, kterým patří také pravidelné mytí rukou.
 • Vyhnout se tržištím, kde je jakkoli manipulováno s živými nebo mrtvými zvířaty.
 • Vejce a maso jíst jen dostatečně tepelně upravené.
 • Vyhnout se kontaktu se zvířaty a jejich exkrementy.
 • Vyhnout se kontakty s lidmi, kteří mají příznaky respiračního onemocnění
 • Pokud se vracíte s jakýmikoli respiračními problémy, ihned vyhledejte lékaře.

 

Obličejové masky

Klasické respirační masky nebo zdravotnické roušky NECHRÁNÍ před přenosem viru. Ochranu poskytují až masky třídy P3 – FFP3, které obsahují částicový filtr i proti virům (např. 3M filtrační polomaska s ventilem FFP3). Maska musí krýt nos i ústa a dobře přiléhat ke kůži po celém obvodu.

 

Shrnutí

Jeví se jako velmi pravděpodobné, že v rozvinutém světě má potenciální epidemie novým koronavirem stejnou rizikovost, jako je tomu u sezonních epidemií nových kmenů chřipky. Dopady na populaci by neměly být závažné. Riziko však nový koronavirus představuje pro chudší země, zejména v Africe a částečně v Asii a Latinské Americe.

Zpět na přehled článků