Chcete více informací? Zaregistrujte se nebo se přihlaste.

Slunění dětské pokožky – ano, nebo ne?

opalovani-detiTento chlapeček má vše pro optimální ochranu před sluncem – vzdušný klobouk, barevné tričko i přes ramena, sluneční brýle, obličej, nožičky a ruce má natřené UV ochranným přípravkem. Má rovněž zajištěný dostatečný přísun tekutin. Jen ta šťáva by neměla být sladká. I tak by na přímém slunci neměl bez přerušení pobývat déle jak 20 minut. 

  

Kdo je dítě?

Psychosociální vývoj dítěte začíná po narození a končí adolescentním obdobím, počínajícím obvykle kolem 12. až 13. roku. Z dermatologického hlediska však zvýšené pozornosti věnujeme především období do 6. roku života dítěte, tj. do nástupu školní docházky. 

 

optimální množství SPF přípravku při opalování pro ochranu celého těla Snímek obrazovky 2018-06-12 v 16.55.10

dospělý člověk = 32 g                                            dítě ve věku tří let = 12 g

 

Charakter kůže dítěte

Všechny tři hlavní složky kůže – pokožka, škára, podkoží – jsou vyvinuty již u novorozence. Tloušťka rohové vrstvy je tenčí, než u větších dětí a dospělých a výrazněji závisí na lokalitě. Nižší je rovněž kvalita rohoviny. Základní vrstva pokožky – stratum bazale – je fyziologicky odlišná u novorozenců a kojenců, na rozdíl od dětí vyššího věku. Proto velmi malé děti snadněji a rychleji reagují na alergenní podněty vznikem puchýřků.

Kolagen je u kojenců do ½ roku života ve větší míře v rozpustné (solubilní) formě (24 %), než je tomu u dospělých (1 %). To znamená sníženou mechanickou odolnost, ale na druhé straně snadnější hojení.

Děti od narození po 4. až 5. rok mají lepší schopnost vázat v kůži vodu, než v pozdějším věku. Dětská kůže tedy může být zdánlivě paradoxně suchá, ale současně dobře hydratovaná.

Krevní cévy nejvíce prosvítají u novorozenců, ale i děti kolem 5. roku života mají běžně kůži růžovější, než je tomu u starších děti a dospělých jedinců. Kůže je více prokrvená, což urychluje reakce, včetně podráždění a alergie.

Mazové žlázy jsou v novorozeneckém období často výrazně stimulovány androgenními hormony od matky. Stav může vyústit až v projevy novorozenecké akné (acne neonatorum). Kolem 6. až 12. měsíce života aktivita mazových žláz klesá a opětovný nárůst nastává až mezi 6. až 7. rokem, nejvýznamněji však s nástupem puberty.

Potní žlázy se aktivují postupně po porodu, avšak celý mechanizmus pocení je plně aktivní až mezi 2. a 3. rokem věku.

 

Větší sklon dětí k podráždění kůže a k alergiím

Kůže malých dětí reaguje intenzivněji a bouřlivěji na nevhodné vnější podněty. Rodiče zpravidla posuzují daleko citlivěji stav svého dítěte a mohou reagovat i neadekvátně na běžné podráždění. Proto na kůži malých dětí nepatří kosmetika s parfémy, syntetickými barvivy, etanolem, ale také je třeba velké opatrnosti věnovat obsahu esenciálních olejů, které často obsahují vysoké koncentrace alergenů. Platí pravidlo: Jednodušší složení kosmetiky je lepší. Čím méně složek kosmetika pro děti obsahuje, tím snadněji lze odhalit případnou příčinu nežádoucí reakce.

 

 

Ve videu se dozvíte, jak se bezpečně opalovat, co je SPF, jaké množství SPF přípravku si na sebe nanést a mnoho dalších informací.

 

Pigmentace dětské kůže

Běžná denní expozice slunečnímu záření (pobyt v dobře prosvětlené místnosti, procházka, kratší hra na hřišti) je zpravidla v našich podmínkách dostatečná pro tvorbu vitaminu D v kůži. Děti do 1 roku života by měly pobývat na přímém slunci minimálně, a pokud je to přece jen nezbytné, je důležité jejich pokožku chránit před účinky především UV, ale i tepelného záření ze Slunce. Kolem 1. roku života se začíná projevovat tak zvaný paradox rychlého hnědnutí. Ten je způsobem zejména dvěma faktory. Děti a pubescenti mají vyšší hustotu melanocytů, než dospělí lidé. Naopak se stářím počet těchto buněk klesá. Druhým faktorem je tloušťka rohové vrstvy, která se s věkem zvyšuje a tvoří přirozenou fotoprotektivní bariéru. Z uvedených důvodů nastupuje pigmentace (s výjimkou velmi malých dětí) u dětí rychleji. To může rodiče zmást do té míry, že omezí používání ochranných přípravků při opalování a ponechají dítě na slunci déle. Tato chyba nezřídka vyústí k závažnému přehřátí organizmu. Navíc vzniklá rychlá pigmentace dětské kůže není dostatečně fotoprotektivní. Především neúplně chrání proti UVA složce, která má prokazatelné mutagenní účinky. Ty se mohou projevit až za mnoho let, často až ve stáří, a nezřídka ve formě nejzávažnější formy rakoviny kůže – melanomu.

Děti s tmavší kůží – v našich podmínkách se jedná o fototypy fototypy III a IV – dosáhnou po několika dnech expozice na slunci tak zvané fotoprotektivní adaptace. Ta by je měla chránit před UV zářením i bez aplikace přípravků s vysokým SPF. Většina dětí v ČR spadá k fototypu I a II, který nikdy nedosáhne fotoprotektivní adaptace. Proto i po zhnědnutí je nezbytná dostatečná SPF ochrana – minimálně SPF 20.

 

Zakázat dítěti pobyt na slunci nelze, právě tak jako rodičům vzít jej na dovolenou

shutterstock_78817024Slunce je nepostradatelný energetický zdroj pro naši biosféru, bez nějž by život na Zemi neexistoval. Lidský organizmus se dokáže relativně dobře bránit krátkodobým účinkům UV záření a postupně tomu pomáhá i pigmentace kůže. V našich podmínkách se lze chránit před UV zářením i bez ochranné kosmetiky, pokud významně omezíme pobyt na přímém slunci a jsme vhodně oblečeni. Taková podmínka je však u hravých velmi mobilních dětí obtížně splnitelná a na dovolené u moře je pro dítě nereálná.

Představa rodičů, že dítě žádný ochranný přípravek nepotřebuje, protože je lepší malé spálení než „chemie“ v kosmetice, je přímým hazardem se zdravím, jelikož UV sluneční záření má vazbu na vznik genových mutací a současně prokazatelně negativně ovlivňuje imunitu.

Mělo by striktně platit: Při dovolené spojené s pobytem na slunci (moře i hory) musí být zajištěna odpovídající úroveň ochrany pokožky před účinky slunečního záření.

 

Děti se na slunci záměrně neopalují – na rozdíl od dospělých

Ideál hnědé pokožky je fenoménem dospělých. Opalování je u dětí bezděčné. Současně však děti nemají vědomou snahu se slunci vyhýbat, pokud již délka pobytu na něm překračuje žádoucí míru. Tento fakt je třeba vzít do úvahy, pokud volíme způsob ochrany dětské pokožky před slunečním zářením. Zatímco u dospělých většinou nepřekračuje v průměru délka pobytu na slunci bez přerušení dvě hodiny, u dětí to může být i více jak čtyři hodiny.

 

Základem je vhodné oblečení a pobyt na krytých místech

Neexistuje racionální důvod, proč by se mělo dítě opalovat. Tvorba vitaminu D, který je nezbytný pro optimální hladinu vápníku v krvi s následným vlivem na mineralizací kostí, je dostatečná i při odraženém slunečním záření. Navíc dětská kůže rychle pigmentuje i v relativním stínu, takže fakticky nehrozí, že se děti vrátí od moře „bílé jako sníh“. Základem ochrany je vhodné oblečení, důležité je především krytí ramen, zad, břicha a hlavy. Samozřejmostí musí být vhodná pokrývka hlavy, nejlépe s lemem, který zabrání dopadu větší dávky UV záření na čelo, nos a uši.

 

Jak nejlépe chránit dítě při pobytu na slunci ochrannými přípravky

Vždy záleží na délce pobytu, roční době, zeměpisné šířce, přítomnosti odrazu paprsků (vodní plochy), nadmořské výšce (hory) a denní době. Modelovým případem je pobyt u moře v Chorvatsku ve střední Dalmácii. Zejména první 2 až 3 dny dovolené zcela vyloučíme delší pobyt malého dítěte na slunci mezi 11. a 14. hodinou. Používáme stupeň ochrany nejméně SPF 30, ale lépe 50 a 50+ a ideálně voděodolný. Zejména u dětí nesmíme zapomenout natřít i oční víčka, uši, včetně boltců a nos. Ochrannou vrstvu doplníme vždy po koupeli nebo nejdéle po dvou hodinách, a to i pokud se dítě nekoupalo. Na hlavě by měla být pokrývka, která je vzdušná, aby nemohlo dojít k přehřátí, na které jsou mozkové pleny dítěte velmi citlivé. I když se po několika dnech vytvoří u dětí dostatečná pigmentace, neměla by být síla UV filtru menší než 20, což značí střední úroveň ochrany.

Především z důvodu rizika úžehu nedoporučujeme malým dětem na dovolené delší pobyt na slunci (více jak 10 minut bez přerušení) mezi 11 – 14, i když se již vytvořila intenzivnější pigmentace.

Vhodnou ochranou na pláži mohou být slunečníky nebo jinak krytá místa, avšak vždy s dostatečným prouděním vzduchu. V opačném případě hrozí u malých děti riziko úpalu.

 

Kdy aplikovat ochranný přípravek při opalování

Platí stejné doporučení, jako pro dospělé. Ochranné přípravky pro ochranu před UV zářením nanášíme přibližně 20 minut před sluněním.

 

Tabula doporučené spotřeby ochranného přípravku při opalování u dětí pro ochranu celého těla

hmotnost dítěte, plocha pokožky těla, přibližný věk

množství přípravku na celé tělo, včetně obličeje

počet stlačení (dávek) přípravků při opalování SynCare pro jednu aplikaci na celé tělo, včetně obličeje

do 1 roku

Cílený pobyt na slunci je nežádoucí. U dětí od 3 měsíců při nezbytném krátkodobém pobytu na slunci kryjeme tělo vhodným vzdušným oděvem.

Pokud je z jakéhokoli důvodu nezbytné přece použít ochranný přípravek při opalování, doporučujeme ZINCI SUN SPF 50+

9 kg  4600 cm2    (cca 1 rok)

9 g (ml)

SUN PROTECT – 6, ZINCI SUN 75 ML – 12, ZINCI SUN 30 ml  a ZINCI SUN TÓNOVANÝ 30 ML - 31

12,5 kg  5900 cm2 (cca 2 roky)

12 g (ml)

SUN PROTECT – 8, ZINCI SUN 75 ML – 15, ZINCI SUN 30 ml  a ZINCI SUN TÓNOVANÝ 30 ML - 39

14 kg  6200 cm2 (cca 3 roky)

12 g (ml)

SUN PROTECT – 8, ZINCI SUN 75 ML – 16, ZINCI SUN 30 ml  a ZINCI SUN TÓNOVANÝ 30 ML - 41

16,5 kg 7000 cm2 (cca 4 roky)

14 g (ml)

SUN PROTECT – 9, ZINCI SUN 75 ML – 18, ZINCI SUN 30 ml  a ZINCI SUN TÓNOVANÝ 30 ML - 47

18,5 kg  7500 cm2 (cca 5 let)

15 g (ml)

SUN PROTECT – 10, ZINCI SUN 75 ML – 19, ZINCI SUN 30 ml  a ZINCI SUN TÓNOVANÝ 30 ML - 50

20,5 kg 7900 cm2 (cca 6 let)

16 g (ml)

SUN PROTECT – 11, ZINCI SUN 75 ML – 20, ZINCI SUN 30 ml  a ZINCI SUN TÓNOVANÝ 30 ML - 53

23 kg  8700 cm2 (cca 7 let)

17 g (ml)

SUN PROTECT – 12, ZINCI SUN 75 ML – 22, ZINCI SUN 30 ml  a ZINCI SUN TÓNOVANÝ 30 ML - 58

25,5 kg 9400 cm2  (cca 8 let)

19 g (ml)

SUN PROTECT – 13, ZINCI SUN 75 ML – 24, ZINCI SUN 30 ml  a ZINCI SUN TÓNOVANÝ 30 ML - 63

28,5 kg 10000 cm2 (cca 9 let)

20 g (ml)

SUN PROTECT – 13, ZINCI SUN 75 ML – 25, ZINCI SUN 30 ml  a ZINCI SUN TÓNOVANÝ 30 ML - 67

32 kg 11000 cm2 (cca 10 let)

22 g (ml)

SUN PROTECT – 15, ZINCI SUN 75 ML – 28, ZINCI SUN 30 ml  a ZINCI SUN TÓNOVANÝ 30 ML - 73

35,5 kg  12000 cm2 (cca 11 let)

24 g (ml)

SUN PROTECT – 16, ZINCI SUN 75 ML – 30, ZINCI SUN 30 ml  a ZINCI SUN TÓNOVANÝ 30 ML - 80

40 kg 13000 cm2 (cca 12 let)

26 g (ml)

SUN PROTECT – 17, ZINCI SUN 75 ML – 33, ZINCI SUN 30 ml  a ZINCI SUN TÓNOVANÝ 30 ML - 87


Po vytvoření pigmentace, nejdříve však po třech dnech lze celkovou dávku přípravku snížit     o třetinu, po dalších čtyřech dnech o další třetinu. Pokud snižujeme číslo ochranného faktoru, nikdy nesnižujeme množství aplikovaného přípravku.

 

Jaké množství opalovacích přípravků si vzít s sebou na dovolenou

Pro jednu dospělou osobu na 7 denní pobyt v místech, kde se budeme opalovat denně 4 hodiny, je třeba počítat se spotřebou dvou (dítě) a tří (dospělý člověk) balení ochranných přípravků při opalování o objemu 225 ml (např. SynCare SUN PROTECT SPF 20 nebo SUN PROTECT SPF 30). V závislosti na ploše sluněné pokožky, délce opalování, denní době a stupni opálení se dávka snižuje, avšak z praktických uskutečněných testů vyplývá, že je vhodné počítat u moře s minimální spotřebou 2 x 225 ml opalovacího přípravku na dospělou osobu.

 

shutterstock_187005692 

Co dělat, pokud se dítě spálí

Spálení na slunci je zlidovělý výraz pro zánět kůže vyvolaný v důsledku expozice slunečnímu záření. Záleží vždy na intenzitě projevů. Pokud jsou mírné, je vhodné osprchování vlažnou vodou s následnou aplikací hydratačního mléka, ideálně bez parfemace, případně gelu. Mastné krémy a mléka nejsou v této fázi vhodná. Pokud je zarudnutí velmi intenzivní, případně se dokonce tvoří puchýře a dítě je celkově neklidné, je vhodné vyhledat lékařskou pomoc. To stejné platí při podezření na alergickou reakci. Z dermokosmetiky SynCare lze při mírném stupni zarudnutí dětské pokožky doporučit Hydratační tělový balzám 100% kyselina hyaluronová, který můžeme nanést ihned po koupeli a následně až 3 krát denně.

Použití mléčných výrobků typů jogurtů nedoporučujeme z důvodu hygienické problematičnosti.

 

Souhrn informací pro rodiče dětí vystavených účinkům slunečního záření u moře 

 1. Neexistuje žádný zdravotní důvod, proč by mělo dítě vystavovat nechráněné části kůže přímému slunečními záření. Expozice rozptýlenému slunečnímu záření je pro optimální vývoj dětského organizmus dostatečná.
 2. Děti do 1 roku by neměly na slunci pobývat vůbec.
 3. Děti cíleně nevystavujeme slunci – nevyzýváme je k opalování – a regulujeme jejich pobyt na slunci bez přerušení na dobu maximálně ½ hodiny, u dětí do 4 let maximálně 20 minut.
 4. Vyloučíme pobyt na slunci v době mezi 11 – 14 hodinou, mimo krátkodobé oslunění do 20 minut – například v moři –, avšak s vhodným ochranným tmavším suchým oděvem a voděodolným UV ochranným přípravkem.
 5. Dítě by mělo pobývat ve stínu – slunečník, stříška, dostatečný stín stromu aj.
 6. V místě pobytu musí být zajištěno proudění vzduchu. Pozor na přehřátí – úpal. K němu jsou malé děti zvláště citlivé.
 7. Citlivé partie kůže musí být kryty – hlava, ramena, hrudník, záda. Krytí můžeme postupně odstraňovat s hnědnutím pokožky, avšak nejdříve po 3. dnu. Hlavu a ramena kryjeme vždy.
 8. Máme na paměti, že všechny UV filtry v kosmetice schválené v EU jsou bezpečné a účinné pro ochranu před UV zářením.
 9. Ochranný přípravek nanášíme přibližně 20 minut před vystavení se slunci.
 10. Optimální UV ochranný přípravek musí chránit v co nejširší oblasti UVA a UVB záření. Kromě celkového SPF musí být na etiketě uveden stupeň UVA ochrany (UVA-PF), který by měl být nejméně jednou třetinou deklarovaného SPF.
 11. U dětí vždy začínáme s opalovacím přípravkem 50+ na obličeji a krku. V dalších partiích je většinou dostatečné SPF 30 .
 12. Preferujeme přípravky, které obsahují také fyzikální UV filtry Titanium Dioxide, Zinc Oxide) nebo hybridní filtry (např. obchodní názvy Tinosorb S, Tinosorb M).
 13. Optimální množství UV ochranného přípravek na celé tělo je u 2 letého dítěte přibližně 12 ml, pro 6 leté dítě přibližně 16 ml.
 14. Ochrannou vrstvu doplňujeme nejpozději po dvou hodinách, a také po každé koupeli. U voděodolných přípravků cca ½ původní dávky, u ne voděodolných celou dávkou.
 15. Po koupeli převlečeme dítě do suchého oblečení, protože vlhký oděv chrání před sluncem méně.
 16. Po pobytu na slunci (po odchodu z pláže) je vhodné dítě osprchovat vodou a nanést lehký hydratační přípravek .
 17. Při jakémkoli podezření na nežádoucí reakci dítěte po pobytu na slunci (spálení, alergie, úžeh, úpal) ponecháme dítě v místnosti s optimální teplotou a prouděním vzduchu. Dle stavu ošetříme dítě nebo přivoláme lékaře.

 

http://www.dermatologie-syncare.cz 

připravil: Mgr et Bc. (DH) Petr Svoboda, Ph.D.

recenzoval: doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.

Zpět na přehled článků
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace