Chcete více informací? Zaregistrujte se nebo se přihlaste.

Bazaliom

Bazaliom

Typické projevy:

Nejčastější kožní nádor. Velmi vzácně metastazuje – kolem 0,1% všech bazaliomů. Roste pomalu, ale poškozuje okolní tkáň, tj. dle rozsahu kůži, chrupavku i kost. Vyskytuje se častěji v pozdějším věku, ale v poslední době nejsou vzácností i bazaliomy 30ti letých. Bazaliom často vzniká nenápadně z ložiska např. po spálení kůže. Může připomínat vřed kůže. Okraje jsou navalité a často se perličkově lesknou. Ložisko se nehojí a postupně se rozšiřuje do okolní tkáně. Typickými místy postižení jsou obličej nebo hřbety rukou.

Rizikové faktory:

bazaliomy vznikají na místě chronického dráždění. To bývá v našich podmínkách především nadměrným opalováním. Pro předcházení bazaliomu je důležitá odpovídající fotoprotekce a vyhýbání se nadměrnému slunění.

Léčba:

chirurgická, eventuelně kyroterapie

Související přípravky