Chcete více informací? Zaregistrujte se nebo se přihlaste.

Poškození po opalování

Poškození po opalování

Příčiny:

Opálená kůže nebyla vždy známkou krásy. Naopak. Římané si velmi cenili světlé kůže, která byla znakem movitosti a důkazem, že dotyčný nebo dotyčná si mohou dovolit pobývat celý den v domech chráněných před sluncem. Ideál bronzově opálené kůže definitivně zakotvil u břehů Evropy a Ameriky až po 2. světové válce. Moderní lifestylové časopisy ještě v polovině 60tých let tvrdily: "Opalujte se, je to krásné a zdravé!" V té době však již existovaly rozsáhlé studie prokazující přímou souvislost mezi nadměrným opalováním a poškozením kůže i celého organizmu. Strach z opalování je zřejmý především v zemích, které jsou navíc vystaveny intenzivnějšímu UV záření v důsledku poškození ozonové vrstvy (Austrálie). Varování vědců a panické informace některých massmedií vedli k tomu, že Slunce začalo být zatracováno, což představovalo druhý extrém. Dnes se většina odborníků přiklání k doporučení, že rozumná délka opalování především na přirozeném slunečním světle s odpovídající ochranou nepředstavuje zdravotní riziko. Co nás opaluje? Sluneční záření představuje nepřetržitý tok částic nazvaných fotony, které vznikají při termonukleární reakci ve Slunci. Každá taková částice má jinou rychlost. Šíří se na zemi jakoby ve vlně o různé délce. Proto rozlišujeme infračástice, které mají velkou délku vlny o působí na nás pocitem tepla. Dalším typem je viditelné záření, které přechází od červené do fialové barvy. Následuje UV záření. Všechny uvedené typy záření mají vliv na stav kůže. I dlouhodobé působení vysokých teplot poškozuje strukturu kůže. Viditelné intezivní světlo se spolupodílí na urychlení procesu stárnutí pleti. Bezesporu nejvýznamnější biologické účinky má UV záření. UVA Je nejblíže viditelnému spektru záření. Ze všech typů UV záření proniká nejhlouběji. Vyvolává rychlé uvolnění melaninu (hnědý pigment kůže, který tvoří barvu přirozeného opálení), v řádech hodin. Tento typ UV je ve větší míře zastoupen v trubicích solárií. Zkracuje se tak doba potřebná pro opálení kůže. V porovnáním se "spalujícím" UVB však více urychluje stárnutí kůže a má silnější vztah k riziku hyperpigmentací nebo fotoalergických reakcí. Pigmentace po UVA je sice rychlejší, ale krátkodobější. Moderní solária se snaží co nejvíce přiblížit se svým spektrem přirozenému UV záření, které proniká na zemi. Pro bezpečnost solárií platí v EU jednotná norma, která omezuje výkon trubic na 0,3 W/m2. SZO (Světová zdravotnická organizace) vydala a na svých stránkách publikovala doporučení SZO pro opalování v soláriích. UVB Na zemský povrch se dostává pouze malé množství UVB. Většina je odfiltrována ozonem. Pokud je jeho koncentrace v ozonosféře nedostatečná, pak UVB společně s krátkovlnnějším UVC může závažně poškozovat zdraví. UVB není natolik pronikavé jako UVA, ale má větší energii. Ničí bílkoviny, v kůži především degraduje kolagen, a poškozuje DNA, čímž přispívá ke vzniku nádorového bujení. Tento typ záření je zodpovědný za spálení kůže. Následně vyvolává pigmentaci kůže, která je v porovnání s UVA pigmentací dlouhodobější. UVC Za běžných podmínek na zemský povrch neproniká. V laboratořích se využívá v germicidních zářičích, které ničí choroboplodné zárodky. Již krátkodobé působení UVC na kůži vyvolá spálení kůže. Co je opálení? Jakmile se vystavíme UV záření při opalování, kůže reaguje obrannou reakcí, která vede k projevům zánětu kůže – zarudnutí, svědění, pálení, mírný otok. Dle fototypů kůže je kožní reakce různá. Každé opálení vyvolává zánět, u velmi tmavé kůže (černoši) je však zcela nepatrný. Dle fototypů za různě dlouhou dobu nastane ochranná pigmentace, která je tvořena kožním barvivem melaninem. Nejdříve se vytvoří především vlivem UVA rychlá pigmentace, který však nemá tak silný fotoprotektivní účinek následná dlouhodobější pigmentace vyvolaná UVB, která přetrvává i několik měsíců. Je opalování zdravé? Určitá míra vystavení se slunečnímu záření je nezbytná především pro tvorbu vitaminu D, který se podílí na řízení hladiny vápníku v našem organizmu. Pro tyto účely však postačuje běžná celoroční expozice slunci při pobytu venku. Racionální důvod pro odhalení celého těla pro zdravotní účely u zdravého člověka neexistuje. Na druhé straně je v lidské přirozenosti krášlit své tělo a opalování pokládá mnoho lidí za záležitost estetickou. Poškození kůže po UV záření Rizika plynou především z dlouhodobého opakovaného opalování bez náležité UV ochrany. Typický je tak zvaný floridský syndrom, což je chronické poškození kůže po UV záření. Pokožka se stává postupně zhrubělou, trápí je hyperpigmentace, póry jsou otevřené, ale prázdné. Další opalování vede ke zhoršení stavu. V takové situaci je nezbytné ihned přerušit trvalé opalování. Vhodná kúra AHA peelingu nebo peercing-dermarollerová mezoterapie. Důležitá je optimální hydratace. Doporučujeme SynCare BALNEO WELLNESS Hydratační tělový balzám. Dalším typem chronického poškození představuje předčasné stárnutí pleti. Opakovaným vyvoláváním zánětu v kůži při opalování nastává postupné odbourávání vláken kolagenu. Kůže ztrácí pružnost, hydrataci a optimální napnutí. Nadměrným opalováním můžete urychlit proces stárnutí kůže o 10 i více let, viz zásady péče o zralou pleť. Závažným nežádoucím účinkem nevhodného opalování jsou poruchy tvorby pigmentu nebo alergické reakce. Opakované dlouhodobé opalování bez náležité ochrany může vést k nejzávažnějšími nežádoucímu účinku UV záření – vzniku rakoviny. UV záření působí defekty genetické informace uložené v DNA a má i nepříznivý účinek na imunitní systém. Oba faktory mohou vést ke kancerogenezi. Nádory kůže patří k častým onkologickým onemocněním a jejich výskyt rok od rok ustoupá. Důležité jsou pravidelné preventivní prohlídky rizikových kožních névů. Pokud potřebujete vyšetření kožních névů nebo je Vaše pokoža poškozena po opalování, můžete kontaktovat ambulanci SynCare.