Chcete více informací? Zaregistrujte se nebo se přihlaste.

Melanom

Melanom

Typické projevy:

Nejzhoubnější nádor kůže. Velmi rychle metastázuje různými cestami. O něco častěji postihuje ženy. Může se objevit kdekoli na těle. Ve většině případů vzniká z junkčního pigmentového névu (névus zasahující na hranici pokožky a škáry), výjimečně může vznikat i z névu zdánlivě bez pigmentu. Proces přeměny běžného pigmentové névu v melanom je postupný. Důležité jsou pravidelné kontroly pigmetnových névů. Každý pigmentový útvar, který se začne měnit z hlediska barvy – strakatost, šupinatí nebo/a vznikají na jeho povrchu stroupky, mokvá nebo až krvácí – je nezbytné ihned vyšetřit. Vyšetření zajišťuje i naše ambulance Syncare.

Rizikové faktory:

K rizikovým skupinám osob náleží ty, které se snadno spálí – fototyp I a II (ryšaví a modroocí). Pozornost je nezbytné věnovat vrozeným velkým pigmentovým névům a névům, které rychle rostou a mění svůj vzhled – tzv. dysplastické névy. Pravidelné kontroly pigmentových znamének jsou základem prevence.

Léčba:

je významně závislá na typu a stádiu onemocnění. Uplatňuje se terapie chirurgická, ozařování, cytostatika nebo imunomodulační léčba. Pro všechna onkologická onemocnění platí, že úspěšnost léčby závisí i na časnosti záchytu choroby. Pro melanom je toto tvrzení dvojnásob důležité.

Související přípravky